ЕЛАСТИЛТЕКС

ПОКРИВНА

Текстилна боја за сито печатење

Еднокомпонентна боја изработена на водена основа.Најпогодна е за печатење на текстилни материјали изработени од памук или мешавина памук/синтетика.Со овие бои се добиваат сјајни лак ефекти на темно обоени еластични и плетени материјали.Фиксирањето се врши после сушење на температура од 150º до 170º Ц за време од 3-1 минути.Да се чува во добро затворена оригинална амбалажа на температура од 5º до 25º Ц.Напомена:Пред печатењето потребно е да се направи тест проба со која ќе потврдите дека материјалот е погоден за печатење со овие бои.