СКРИНПЛАСТ

Пластисол боја за сито печатење

Еднокомпонентна боја.Најпогодна е за печатење на текстилни материјали изработени од памук или мешавина памук/синтетика.Фиксирањето се врши на температура од 150º до 160º Ц за време од 3 минути.Да се чува во добро затворена  на температура од 5º до 25º Ц.Напомена:Пред печатењето потребно е да се направи тест проба со која ќе потврдите дека материјалот е погоден за печатење со овие бои.