ХЕМИСОЛ АК

КОМПОНЕНТА А

Фото осетлива емулзија за сито

Двокомпонентна,бихроматна емулзија.Има одлична осетливост и издржливост.За печатење на големи тиражи препорачуваме појачување со наш уцврстувач.Да се чува затворена на температура од 5º до 25º Ц.Напомена:После активирањето на емулзијата истата треба да се искористи во рок од 10 дена на собна температура или во рок од 25 дена на температура од 5º до 8º Ц.