ВИНИЛИН С

ДИЛУЕНТ

Само за професионална употреба

 

ПВЦ разредувач

-Се користи за разредување на ПВЦ бои,може да се користи и за чистење на шаблоните и приборот за печатење.

-Изработен на основа на органски растворувачи